Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh –Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.