Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh: Đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở tại đường Nguyễn Huệ

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 14 lô đất tại đường Nguyễn Huệ và tuyến nối vào tuyến 2 thuộc Khu đô thị Đông Nam thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tùy vào vị trí diện tích lô đất. (Kèm theo danh mục chi tiết các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá).
Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Hải Lăng
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại hội trường UBND thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
5. Tên đơn vị có tài sản: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Hải Lăng
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 14 lô đất tại đường Nguyễn Huệ và tuyến nối vào tuyến 2 thuộc Khu đô thị Đông Nam thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tùy vào vị trí diện tích lô đất. (Kèm theo danh mục chi tiết các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá).
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 08-09-2022 08:00 đến ngày: 27-09-2022 16:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 08-09-2022 08:00 đến ngày: 27-09-2022 16:00
10. Thời gian bán đấu giá: 30-09-2022 08:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0911465989
12. Địa chỉ Email: daugiabaominh2015@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: baominh1000709
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh DVL- Chi nhánh Lào Cai: Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Đông Á: Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà

Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà, xã Trung Hoà năm 2022.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia: Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý

Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình

Đấu giá vật tư thu hồi công trình (Hội trường UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng: Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu

Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa

Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa các loại là hàng hóa tồn đọng được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 878/QĐ-HQQN ngày 13/9/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ.
Phiên bản di động