Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST - CN TP. Hà Nội