Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Phan Rang - Tháp Chàm