Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Đấu giá quyền cho thuê tầng tum nhà khối nội và chống nhiễm khuẩn do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình chuyển giao

Đấu giá sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình vào mục đích cho thuê tầng tum nhà khối nội và chống nhiễm khuẩn do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình chuyển giao (Lần 5) - Tên tài sản: Tầng tum nhà khối nội và chống nhiễm khuẩn. - Diện tích sàn xây dựng: 256.1 m2. - Thời gian thực hiện cho thuê: 10 năm, bắt đầu từ năm 2022 (Sau khi có kết quả đấu giá và ký hợp đồng thuê tài sản với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình). - Hình thức thực hiện: Tổ chức đấu giá cho thuê tài sản theo quy định. - Vị trí, địa điểm của tài sản: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình
5. Tên đơn vị có tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Tổ 10, Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình vào mục đích cho thuê tầng tum nhà khối nội và chống nhiễm khuẩn do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình chuyển giao (Lần 5) - Tên tài sản: Tầng tum nhà khối nội và chống nhiễm khuẩn. - Diện tích sàn xây dựng: 256.1 m2. - Thời gian thực hiện cho thuê: 10 năm, bắt đầu từ năm 2022 (Sau khi có kết quả đấu giá và ký hợp đồng thuê tài sản với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình). - Hình thức thực hiện: Tổ chức đấu giá cho thuê tài sản theo quy định. - Vị trí, địa điểm của tài sản: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 16-09-2022 08:00 đến ngày: 28-09-2022 11:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 26-09-2022 00:00 đến ngày: 27-09-2022 00:00
10. Thời gian bán đấu giá: 03-10-2022 09:00
11. Số điện thoại liên hệ: 02183 600607- 0985410246
12. Địa chỉ Email: tuvandaugiahoabinh@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: congtydaugiahopdanhhoabinhxanh971609
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh DVL- Chi nhánh Lào Cai: Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Đông Á: Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà

Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà, xã Trung Hoà năm 2022.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia: Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý

Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình

Đấu giá vật tư thu hồi công trình (Hội trường UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng: Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu

Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa

Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa các loại là hàng hóa tồn đọng được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 878/QĐ-HQQN ngày 13/9/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ.
Phiên bản di động