Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Đơn vị được giao xử lý việc đấu giá tài sản là Sở Tài chính tỉnh Sơn La