: Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c: Quang Trung, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ)