Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng được phép bán thanh lý