THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ (Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 474,9m2 đất (Đất ở 200m2; Đất trồng cây lâu năm 274,9m2) tại thửa đất số 27-1-2, tờ bản đồ số 08 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 188195, do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 24/10/2019 đứng tên ông Nguyễn Đăng Thành và bà Phan Thị Thanh Minh.

Địa chỉ: Phố Tân Tiến, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

4. Giá khởi điểm: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành

+ Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 01/12 đến hết 16h00 ngày 18/12/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10, 11/12/2020, tại Phố Tân Tiến, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/12 đến hết 16h00 ngày 18/12/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2715201006638, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ.

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 21/12/2020, tại Hội trường tầng 3, Agribank chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333