THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn)

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Quỹ tín dụng nhân dân xã Hùng Việt. Địa chỉ: Khu Phú Xuân, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ đấu giá:

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 78, tờ bản đồ số 9, diện tích 100m2 đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 189768, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 11/03/2009 cho ông Nguyễn Văn Hà và bà Đào Thị Bích.

Giá khởi điểm: 277.749.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 9, diện tích 100m2 đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 189767, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 11/03/2009 cho ông Nguyễn Văn Hà và bà Đào Thị Bích.

Giá khởi điểm: 277.749.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.

3.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 254, tờ bản đồ số 10, diện tích 125m2 đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 748187, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 20/8/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Hà.

Giá khởi điểm: 346.275.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 69.000.000 đồng (Sáu mươi chín triệu đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.

3.4. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định, tài sản số 1 và 2 có thể bán gộp hoặc tách riêng từng đơn vị tài sản.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 10/11/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

4.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06/11/2020, tại Khu 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

6. Tiền đặt trước:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11 đến hết 16h00 ngày 11/11/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 030064852228, mở tại Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ

6.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 12/11/2020, tại Hội trường UBND xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333