TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM