Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Cao Bằng.