Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk - Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’