Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước"

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước".
2022-03-24 10:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Cục Quản trị -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. Chủ đầu tư: Cục Quản trị -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Nội dung chính của gói thầu: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước".
5. Nguồn vốn: Kinh phí khoán của Ngân Hàng Nhà nước
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 03-04-2022 14:18 đến ngày: 24-03-2022 10:00
9. Địa điểm: Cục Quản trị -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ: Miễn phí
11. Bảo đảm dự thầu: 125000000 Đồng
12. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh
14. Thời điểm mở thầu: 24-03-2022 10:02
15. Thời điểm đóng thầu: 24-03-2022 10:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0977808076/ 0438266341
17. Địa chỉ Email: thao.phamhuu@sbv.gov.vn
18. Mã chuyển khoản: NHNN270422
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1 mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2023 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023

Công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1 mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2023 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Công khai thỏa thuận khung, gói thầu số 2 mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023

Công khai thỏa thuận khung, gói thầu số 2 mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023.

Khu Quản lý đường bộ III: Lựa chọn đơn vị thẩm định vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

Lựa chọn đơn vị thẩm định vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023

Công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023.

Sở Tài chính Bình Định: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023 (đợt 1).

Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp: Thông báo lựa chọn nhà thầu cho đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Thông báo lựa chọn nhà thầu cho đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Thông tin, Tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023. Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Bộ máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in văn phòng thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023.

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 (có phụ lục đính kèm).

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Thông báo công khai quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo công khai quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Thông báo công khai quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Thông báo công khai Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
Phiên bản di động