Đã phê duyệt trên 45 nghìn dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2022

Tại công văn số 5515/BTC - ĐT của Bộ Tài chính về công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 vừa được ban hành cho thấy, dự án hoàn thành vi phạm thời gian quyết toán đã giảm so với năm 2021. Đồng thời, thông qua công tác phê duyệt quyết toán, các cơ quan thẩm tra quyết toán đã loại ra khỏi giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án hoàn thành vi phạm thời gian quyết toán đã giảm

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2022, cả nước có 70.043 dự án (thấp hơn năm 2021 là 14.977 dự án) đã hoàn thành cần thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (DAHT) theo quy định, với giá trị tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt là 975.862 tỷ đồng. Trong đó, có 39.723 DAHT các năm trước và 30.320 DAHT trong năm 2022.

Trong tổng số các DAHT này có 57.303 dự án trong thời gian quyết toán theo quy định và 12.740 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán.

Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022

Đã phê duyệt trên 45 nghìn dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2022. Ảnh TL minh họa

Trong năm 2022 có 45.168 dự án đã được phê duyệt quyết toán, chiếm 64,5% DAHT, thấp hơn 0,5% so với năm 2021 (65%) với TMĐT được duyệt là 392.266 tỷ đồng và giá trị quyết toán là 313.818 tỷ đồng, chiếm 80% so với TMĐT, cao hơn năm 2021 (77%). Bên cạnh đó, còn 24.875 dự án chưa phê duyệt quyết toán (chiếm 35,5% số DAHT).

Đặc biệt, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công DAHT, cơ quan thẩm tra đã loại ra khỏi giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 5.361 tỷ đồng, bằng 1,67% giá trị đề nghị quyết toán.

Nhận xét về tình hình quyết toán năm 2022, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, so với tổng số DAHT, một số đơn vị có tỷ lệ dự án đã phê duyệt quyết toán đạt từ 80% trở lên, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 65% như Văn phòng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị tỷ lệ dự án đã phê duyệt quyết toán thấp hơn nhiều tỷ lệ bình quân chung như Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp…

Một số đơn vị có tỷ lệ dự án đã nộp hồ sơ quyết toán trong thời gian thẩm tra, phê duyệt theo quy định đạt từ 85% trở lên, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 82% (năm 2021 là 79%). Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị có tỷ lệ dự án vi phạm thời gian thẩm tra, phê duyệt, cao hơn tỷ lệ vi phạm bình quân của cả nước 18% (năm 2021 là 21%), chủ yếu là các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý. Đây là trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Một số đơn vị có tỷ lệ dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán đúng quy định cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 62% và một số đơn vị có dự án vi phạm thời gian quyết toán cao hơn tỷ lệ vi phạm bình quân của cả nước 38% (năm 2021 là 41%). Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm quy định về thời gian quyết toán

Từ tình hình quyết toán DAHT năm 2022 và để đảm bảo công tác quyết toán vốn đầu tư công DAHT được thực hiện đúng quy định, mang lại hiệu quả cao cho đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công DAHT theo đúng quy định hiện hành.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán vốn đầu tư công DAHT, đặc biệt đối với các địa phương và các bộ, cơ quan trung ương thiếu số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và các cơ quan giám sát thuộc Quốc hội, Chính phủ... Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vi phạm thời gian quyết toán DAHT...

Đối với các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công DAHT đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt là các dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán), trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty, UBND các cấp có biện pháp xử lý dứt điểm.

Với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ Tài chính đề nghị chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán DAHT; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán vốn đầu tư công DAHT./.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh nguyên tắc bản chất của Luật Thủ đô là đạo luật về phân quyền. Do đó, các quy định trong dự thảo luật cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô. Song song với việc phân quyền thì trong luật cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát quyền lực.
TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND thành phố về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Sau khi tăng 0,88% trong tháng 8, những lo ngại dồn vào tháng 9 khi dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tiếp tục đà tăng, khi vào năm học mới, mua sắm đồ dùng học tập trong các gia đình tăng, giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ sau thời điểm tăng lương, giá xăng được dự đoán có xu hướng tăng thời điểm cuối năm…
Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại hội thảo.

Tin khác

Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (thường gọi là chung cư mini) để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng.
Biển số "siêu đẹp" 30K - 555.55 chốt giá hơn 14 tỷ đồng

Biển số "siêu đẹp" 30K - 555.55 chốt giá hơn 14 tỷ đồng

Phiên đấu giá 11 biển số ô tô diễn ra vào ngày 15/9. Từ 10 giờ 15 phút - 11 giờ 15 phút, biển số 30K - 555.55 (Hà Nội) được đưa ra đấu giá. Chỉ sau gần 8 phút mở phiên đấu giá, biển số "siêu đẹp" này được trả ở mức hơn 14 tỉ đồng.
Vùng Đông Nam Bộ: "Cấp thiết" đưa ngành logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn

Vùng Đông Nam Bộ: "Cấp thiết" đưa ngành logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn

Hiện nay, vùng Đông Nam Bộ có gần 15.000 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp logistics cả nước. Tuy nhiên, vùng Đông Nam Bộ còn bộc lộ nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển của ngành logistics, chưa đáp ứng tiềm năng, kỳ vọng.
Tổng mức bán lẻ tăng mạnh - thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Tổng mức bán lẻ tăng mạnh - thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.043,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 19,2%). Kết quả trên cho thấy, thị trường nội địa đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tiêu thụ hàng Việt, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu còn nhiều khó khăn, thiếu hụt đơn hàng.
Tỷ giá liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Tỷ giá liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Trước diễn biến tỷ giá những ngày gần đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, tỷ giá diễn biến linh hoạt theo cả 2 chiều, phù hợp với điều kiện thị trường và nền tảng kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hấp thu cú sốc bên ngoài...
Bất động sản đứng vị trí thứ 2 trong các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất

Bất động sản đứng vị trí thứ 2 trong các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, 8 tháng của năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ USD (tăng 8,2% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực bất động sản thu hút hơn 1,76 tỷ USD, đứng vị trí thứ 2 trong các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất
Gần 6,67 triệu bộ hồ sơ được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Gần 6,67 triệu bộ hồ sơ được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), từ khi triển khai đến 15/8/2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.
Thúc đẩy chuyển đổi số - Tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê

Thúc đẩy chuyển đổi số - Tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê

Để có cơ sở pháp lý thực hiện giải pháp tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê trên cả nước, Tổng cục Thống kê đang trình Chính phủ phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia. Đề án sau khi được phê duyệt, sẽ tạo điều kiện cho cách mạng dữ liệu thống kê và tạo đột phá cho kinh tế - xã hội.
Thông tư số 59/2023/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Theo đó, từ ngày 16/10/2023, một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế được điều chỉnh tăng.
8 tháng, chi gần 1,2 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn

8 tháng, chi gần 1,2 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng qua, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương gần 1,2 nghìn tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Xem thêm
Phiên bản di động