Thu từ đất chiếm 13,6% tổng thu ngân sách của tỉnh

Đánh giá về công tác quy hoạch đất đai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn giai đoạn 2015-2020 và những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay, ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh Điện Biên đã thực hiện và hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (2015-2020) theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên đã kịp thời phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2011-2020 cho các huyện, thị xã, thành phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Điện Biên: Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, sử dụng đất
Điện Biên nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, sử dụng đất. Ảnh TL

Theo đó, quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã dần đi vào nề nếp, đảm bảo kỷ cương luật pháp, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về đất đai trong nhân dân; phục vụ hiệu quả cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo quản lý và sử dụng đất tiết kiệm, khai thác hợp lý.

Cùng với đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xây dựng có chất lượng đã tạo điều kiện chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 5 năm qua, thu ngân sách từ đất (tiền sử dụng đất và đấu giá đất) trên địa bàn tỉnh đã đạt 844,6 tỷ đồng, chiếm 13,6% số thu ngân sách trên địa bàn, góp phần phát huy tốt nguồn lực đất đai, tạo nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Diện tích đất chưa sử dụng được quản lý chặt chẽ hơn đảm bảo quỹ đất cho các mục tiêu phát triển theo định hướng dài hạn.

Tạo nguồn lực từ đất qua quỹ đất đô thị và khu vực có lợi thế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: Một số chỉ tiêu sử dụng đất thấp so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn chậm, công tác quản lý hồ sơ địa chính, tiến độ thống kê, chỉnh lý biến động đất đai không kịp thời gây khó khăn trong công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình trạng cơi nới, xây dựng trái phép trên diện tích đất đã quy hoạch vẫn xảy ra.

Để hạn chế tình trạng trên và để phát huy hiệu quả quỹ đất, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Điện Biên (2021-2025), phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm từng bước quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch… tạo môi trường thuận lợi, khai thác tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư.

Đặc biệt, theo ông Toàn, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên sẽ đặc biệt chú trọng vào quỹ đất đô thị và khu vực có lợi thế thương mại để quy hoạch và quản lý chặt chẽ, tạo nguồn lực từ đất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững lâu dài. Đồng thời, quy hoạch mở rộng quỹ đất ở đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về dân số và đô thị hóa… Quy hoạch diện tích đất rừng phù hợp, đảm bảo cân bằng giữa yêu cầu quy hoạch quỹ đất cho phát triển kinh tế- xã hội.

UBND tỉnh Điện Biên sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; định hướng các khu vực xây dựng điểm tái định cư, khu vực đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ bước thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Quản lý chặt chẽ quỹ khu vực đã được quy hoạch để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh./.