Hà Nội: Ngăn chặn hành vi “khai gian” giá chuyển nhượng bất động sản
Hà Nội: Ngăn chặn hành vi “khai gian” giá chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: TL

Trong quá trình triển khai, Cục Thuế Hà Nội sẽ thường xuyên báo cáo, tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND thành phố Hà Nội và phối hợp với sở, ngành, địa phương trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các chi cục thuế.

Theo Cục Thuế Hà Nội, thời gian qua tồn tại tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng hoặc trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không phù hợp với thực tế giao dịch, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.

Trước đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, cục thuế các địa phương, đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế chuyển nhượng, mua bán bất động sản; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, như tài chính, đất đai, thuế, công an để chấn chỉnh tình trạng trên.

Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng.

"Quy định tại Luật Quản lý thuế, hành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp là hành vi trốn thuế và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Cục thuế thành phố khẳng định./.