Kiểm soát các khoản chi, không để hồ sơ tồn đọng

Năm 2021, tỉnh Lạng Sơn được giao trên 2.761,7 tỷ đồng vốn đầu tư. Tính đến ngày 15/12/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn đã giải ngân được trên 2.110 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch vốn giao.

Lạng Sơn: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch
Ảnh minh họa

Bà Hà Thu Hằng - Phó Giám đốc phụ trách KBNN Lạng Sơn cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2026, do đó, KBNN Lạng Sơn đã quyết liệt triển khai công tác kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Ban lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

KBNN Lạng Sơn đã siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thanh toán, kiểm soát các khoản chi NSNN, không để hồ sơ tồn đọng tại kho bạc.

Thời gian kiểm soát chi đối với các khoản tạm ứng đã được rút ngắn xuống còn chưa đầy 1 ngày làm việc, các khoản thanh toán trước kiểm soát sau và đa số các khoản kiểm soát trước, thanh toán sau thực hiện trong ngày làm việc hoặc tối đa 2 ngày làm việc.

Theo đó, thời gian thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN tại KBNN Lạng Sơn đã được rút ngắn từ 1 đến 2 ngày làm việc theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Để phát huy vai trò cơ quan quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn, tăng cường hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư, KBNN Lạng Sơn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các chủ đầu tư nắm bắt chính xác tiến độ giải ngân, xác định khả năng giải ngân từng dự án, từng nguồn vốn, từ đó chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn có giải pháp điều hòa kế hoạch vốn phù hợp. Điều chỉnh lại kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, chưa có khối lượng hoàn thành phân bổ cho dự án còn nợ khối lượng, những dự án có khả năng giải ngân.

Đặc biệt, để phát hiện các vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh có phương án tháo gỡ, KBNN Lạng Sơn đã giao công chức phòng Kiểm soát chi chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, bám sát các chủ đầu tư nắm tiến độ giải ngân.

Bên cạnh đó, KBNN Lạng Sơn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi bản cam kết giải ngân theo từng dự án, từng tháng để đối chiếu kết quả giải ngân.

Thông qua bản cam kết và công khai kết quả giải ngân hàng tháng đến từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã giúp minh bạch vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác giải ngân, từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư trên Dịch vụ công trực tuyến

Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian để giải ngân không còn nhiều, trong khi mục tiêu của tỉnh đặt ra là phải giải ngân đạt từ 96%- 100% kế hoạch vốn năm 2021.

Do đó, KBNN Lạng Sơn đang tiếp tục phổ biến đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về thủ tục thanh toán vốn trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu với UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân nguồn vốn.

Bà Hà Thu Hằng cho biết, trong năm 2021, KBNN Lạng Sơn đã hoàn thành phủ sóng Dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn (trừ khối an ninh, quốc phòng).

Theo đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển chứng từ thanh toán vốn đầu tư qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc để vừa giảm thủ tục hành chính, vừa giảm thời gian kiểm soát chi, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Đồng thời, KBNN Lạng Sơn phối hợp với Sở Kế hoach và Đầu tư, Sở Tài chính và các chủ đầu tư xác định khả năng giải ngân từng dự án, từng nguồn vốn và đề xuất UBND tỉnh điều hòa kế hoạch vốn đối với các dự án chậm giải ngân, những dự án chưa có khối lượng hoàn thành sang những dự án còn nợ khối lượng, những dự án có khả năng giải ngân, để từ đó nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021./.