Phân bổ vốn sớm giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì thế, việc khẩn trương phân bổ chi tiết nguồn vốn cho các dự án, công trình đang là nhiệm vụ quan trọng với các bộ, ngành, địa phương lúc này để thúc đẩy giải ngân nhanh nguồn vốn ngay từ những tháng đầu năm.

Tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 93% kế hoạch

Kết thúc năm ngân sách (tính đến ngày 31/1/2022), vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 đã giải ngân được trên 431.188 tỷ đồng, đạt 93,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phân bổ vốn đầu tư sớm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 cao, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (trên 97%). Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội thì kết quả này là rất tích cực, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nỗ lực, vào cuộc của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương trước một năm đầy khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, kết quả này cũng tạo tiền đề cho các năm tiếp theo để tiến tới mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đầu tư công có thể khẳng định tốt hơn nữa vai trò “vốn mồi”

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một điểm mới quan trọng thúc đẩy đầu tư công chính là Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị rất rõ ràng về các nguyên tắc, tiêu chí, bố trí vốn để các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện. Việc triển khai nghiêm túc, chặt chẽ những nội dung mà Nghị quyết đề ra chính là giải pháp để kích thích giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm. Nhờ đó, ngay từ đầu năm mới, đầu tư công sẽ có thể thực sự khẳng định tốt hơn nữa vai trò “vốn mồi” để thu hút vốn xã hội, tạo động lực cho phát triển và đột phá.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng ngoài những giải pháp được Chính phủ đưa ra, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có những cách làm riêng phù hợp với thực tiễn nên có tỷ lệ giải ngân đạt cao.

Nổi bật có một số bộ và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 100% và xấp xỉ 100% kế hoạch vốn gồm: Ngân hàng Phát triển (100%); Văn phòng Quốc hội (100%); Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (100%); Thông tấn xã Việt Nam (100%); Hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (100%); Tiền Giang (98,9%); Hưng Yên (98%), Hải Phòng (97%)...

Các địa phương cùng đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2022 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và lưu ý đến các bộ, ngành, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công vừa phải bảo đảm đúng tiến độ, vừa nâng cao chất lượng; phải rà soát từ khâu chuẩn bị đầu tư, chọn chủ đầu tư, nhà thầu, lập kế hoạch… đúng quy định và trên tinh thần công khai, minh bạch.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bước tiến lớn của đầu tư công là năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện giao xong kế hoạch vốn cho các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định (trước ngày 30/11/2021).

Với kế hoạch vốn được giao sớm, các địa phương cũng đã tích cực thực hiện phân bổ chi tiết vốn để thực hiện giải ngân ngay. Đơn cử như tỉnh Hải Dương, năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách địa phương là 4.167,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2021 (trên 3.088 tỷ đồng).

Với nguồn vốn được giao, tỉnh Hải Dương đã khẩn trương lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2022 việc hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh.

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang là 1.191,8 tỷ đồng. Với nguồn vốn được giao, tỉnh đã lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. Cụ thể, đã phân bổ cho huyện, thành phố quản lý 317,5 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 37,5 tỷ đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 280 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh mương 20 tỷ đồng; bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn 48 tỷ đồng…

Ngay khi được giao kế hoạch vốn năm 2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường rà soát, bảo đảm các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường phối hợp trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại Hà Nội, với nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch 2022 được giao 51.072,9 tỷ đồng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, Hà Nội sẽ tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 đường sắt đô thị tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai).

Khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết theo đúng quy định

Để tiến độ giải ngân năm 2022 được triển khai tốt ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa phân bổ chi tiết do chưa đủ thủ tục, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để tiếp tục phân bổ số vốn được giao.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022 do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền giao danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án; thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 sau khi các dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo và đề xuất cụ thể để có cơ sở xem xét, quyết định.

V.H

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động