Tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 93% kế hoạch

Kết thúc năm ngân sách (tính đến ngày 31/1/2022), vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 đã giải ngân được trên 431.188 tỷ đồng, đạt 93,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phân bổ vốn đầu tư sớm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 cao, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (trên 97%). Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội thì kết quả này là rất tích cực, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nỗ lực, vào cuộc của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương trước một năm đầy khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, kết quả này cũng tạo tiền đề cho các năm tiếp theo để tiến tới mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đầu tư công có thể khẳng định tốt hơn nữa vai trò “vốn mồi”

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một điểm mới quan trọng thúc đẩy đầu tư công chính là Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị rất rõ ràng về các nguyên tắc, tiêu chí, bố trí vốn để các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện. Việc triển khai nghiêm túc, chặt chẽ những nội dung mà Nghị quyết đề ra chính là giải pháp để kích thích giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm. Nhờ đó, ngay từ đầu năm mới, đầu tư công sẽ có thể thực sự khẳng định tốt hơn nữa vai trò “vốn mồi” để thu hút vốn xã hội, tạo động lực cho phát triển và đột phá.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng ngoài những giải pháp được Chính phủ đưa ra, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có những cách làm riêng phù hợp với thực tiễn nên có tỷ lệ giải ngân đạt cao.

Nổi bật có một số bộ và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 100% và xấp xỉ 100% kế hoạch vốn gồm: Ngân hàng Phát triển (100%); Văn phòng Quốc hội (100%); Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (100%); Thông tấn xã Việt Nam (100%); Hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (100%); Tiền Giang (98,9%); Hưng Yên (98%), Hải Phòng (97%)...

Các địa phương cùng đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2022 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và lưu ý đến các bộ, ngành, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công vừa phải bảo đảm đúng tiến độ, vừa nâng cao chất lượng; phải rà soát từ khâu chuẩn bị đầu tư, chọn chủ đầu tư, nhà thầu, lập kế hoạch… đúng quy định và trên tinh thần công khai, minh bạch.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bước tiến lớn của đầu tư công là năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện giao xong kế hoạch vốn cho các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định (trước ngày 30/11/2021).

Với kế hoạch vốn được giao sớm, các địa phương cũng đã tích cực thực hiện phân bổ chi tiết vốn để thực hiện giải ngân ngay. Đơn cử như tỉnh Hải Dương, năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách địa phương là 4.167,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2021 (trên 3.088 tỷ đồng).

Với nguồn vốn được giao, tỉnh Hải Dương đã khẩn trương lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2022 việc hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh.

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang là 1.191,8 tỷ đồng. Với nguồn vốn được giao, tỉnh đã lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. Cụ thể, đã phân bổ cho huyện, thành phố quản lý 317,5 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 37,5 tỷ đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 280 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh mương 20 tỷ đồng; bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn 48 tỷ đồng…

Ngay khi được giao kế hoạch vốn năm 2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường rà soát, bảo đảm các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường phối hợp trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại Hà Nội, với nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch 2022 được giao 51.072,9 tỷ đồng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, Hà Nội sẽ tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 đường sắt đô thị tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai).

Khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết theo đúng quy định

Để tiến độ giải ngân năm 2022 được triển khai tốt ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa phân bổ chi tiết do chưa đủ thủ tục, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để tiếp tục phân bổ số vốn được giao.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022 do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền giao danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án; thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 sau khi các dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo và đề xuất cụ thể để có cơ sở xem xét, quyết định.