Xử phạt vi phạm hành chính 37 tỷ đồng do sử dụng không đúng mục đích
Xử phạt vi phạm hành chính 37 tỷ đồng do sử dụng không đúng mục đích. Ảnh: TL

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2021, toàn ngành đã chủ động tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp trong quản lý tài nguyên và môi trường; hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc của địa phương theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung tổ chức các đợt thanh tra đột xuất những vấn đề bức xúc về đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát hiện, xử lý 296 ha đất sử dụng không đúng mục đích, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 37 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết gần 8.000 đơn, thư khiếu nại của công dân (giảm 28% so với năm 2020). Ngành cũng giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phức tạp, đông người, vụ việc phát sinh, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội ở các địa phương.

Bộ này cho biết thêm, trong năm 2021, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 20.000ha, đáp ứng yêu cầu về đất đai để triển khai các dự án hạ tầng, phát triển hệ thống đô thị, nhà ở, thu hút, đón nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; khai hoang phục hóa, đưa vào sử dụng gần 11.000ha đất chưa sử dụng; cấp 0,5 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và thực hiện gần 6 triệu thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận.

Cũng trong năm 2021, cả nước đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát, thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất với diện tích 16.000ha; yêu cầu đưa vào sử dụng gần 53.000ha; chấm dứt chủ trương đầu tư 7.700ha…/.