Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất: Niêm yết giá 22 cây dầu rài và 4 cây osaka

Niêm yết giá cây dầu rài có đường kính từ 21-47cm; chiều cao từ 10-12m, (22 cây) và cây Osaka có đường kính từ 22-31c, chiều cao từ 5-6m (04 cây). Các cây này trồng dọc theo đường giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng tại khu Trung tâm Hành chính huyện Thống Nhất.
2022-09-26 09:00:00
Thông tin Niêm yết giá
1. Loại nội dung niêm yết giá: Niêm yết giá
2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất
3. Mã số cuộc niêm yết: KTHTCX92022
4. Đặc điểm của tài sản bán: Niêm yết giá cây dầu rài có đường kính từ 21-47cm; chiều cao từ 10-12m, (22 cây) và cây Osaka có đường kính từ 22-31c, chiều cao từ 5-6m (04 cây). Các cây này trồng dọc theo đường giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng tại khu Trung tâm Hành chính huyện Thống Nhất.
5. Giá bán: 28757000
6. Thời gian bán niêm yết từ ngày: 20-09-2022 08:00 đến ngày: 26-09-2022 09:00
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 5751400
8. Thời hạn xem tài sản từ ngày: 20-09-2022 08:00 đến ngày: 26-09-2022 09:00
9. Địa điểm xem tài sản: Khu Trung tâm Hành chính huyện Thống Nhất
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: 26-09-2022 09:00
11. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 26-09-2022 09:00
12. Số điện thoại liên hệ: 0842639339
13. Địa chỉ Email: tungleminh1312@gmail.com
14. Mã chuyển khoản: thongnhat1089199
15. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum: Niêm yết giá cửa sắt

Niêm yết giá cửa sắt gồm: cửa đi, cửa sổ, hàng rào song sắt, cổng sắt.

Trường Mẫu giáo Tân An: Thanh lý tài sản đã qua sử dụng lâu năm, hiện tại không sử dụng

Thanh lý tài sản đã qua sử dụng lâu năm, hiện tại không sử dụng.

Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thanh lý sắt phế liệu và tôn phế liệu

Thanh lý sắt phế liệu và tôn phế liệu.

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải: Thanh lý thiết bị văn phòng

Thanh lý thiết bị văn phòng (có phụ lục đính kèm).

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai: Thanh lý 22 cây dầu, 4 cây osaka

Thanh lý 22 cây dầu, 4 cây osaka trồng dọc theo hế thống chiếu sáng và tuyến đường vào khu TTHC huyện.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thanh lý gỗ thông dạng lóng, nhiều khúc bị mủn, mục

Thanh lý gỗ thông dạng lóng, nhiều khúc bị mủn, mục (có chi tiết đính kèm).

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thanh lý máy cưa bàn chưa gắn lưỡi cưa

Thanh lý máy cưa bàn chưa gắn lưỡi cưa; máy laser triệt lông, xóa xăm.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thanh lý vải các loại, nguyên phụ liệu ngành may

Thanh lý vải các loại; nguyên phụ liệu ngành may.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thanh lý vải các loại, hộp nhựa, giấy

Thanh lý vải các loại; hộp nhựa, giấy; chi tiết bằng thép hình trụ.

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hanh, TP. Hưng Yên: Thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ khu nhà lớp học, nhà làm việc cũ của Trường Tiểu học và THCS xã Hoàng Hanh

Thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ khu nhà lớp học, nhà làm việc cũ của Trường Tiểu học và THCS xã Hoàng Hanh.
Phiên bản di động