Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Quán: Mời đơn vị tổ chức đấu giá phá dỡ nhà và các tài sản khác gắn liền với đất của Trường mầm non La Ngà

Mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý phá dỡ nhà và các tài sản khác gắn liền với đất; đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ tài sản để giao mặt bằng xây dựng công trình mới cho Trường mầm non La Ngà.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu rút gọn
2. Bên mời thầu: phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Quán
3. Chủ đầu tư: phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Quán
4. Nội dung chính của gói thầu: Mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý phá dỡ nhà và các tài sản khác gắn liền với đất; đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ tài sản để giao mặt bằng xây dựng công trình mới cho Trường mầm non La Ngà.
5. Nguồn vốn:
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 03-03-2023 14:00 đến ngày: 10-03-2023 16:00
9. Địa điểm: KP. Hiệp Tâm 1, TT. Định Quán, Định Quán, Đồng Nai
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu: 13-03-2023 09:00
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 0988503919
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: phongtaichinhkehoachdinhquan320303
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trường Tiểu học Bến Cảng: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy năm học 2023-2024.

Trường Mầm non Lê Thị Riêng: Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa cho hoạt động bán trú và lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy các môn học ngoài giờ chính khóa

Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa cho hoạt động bán trú và lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy các môn học ngoài giờ chính khóa năm học 2023 - 2024.

Trường tiểu học Tân Hiệp: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết năm học 2023 - 2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết Trường tiểu học Tân Hiệp năm học 2023 - 2024.

Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết tổ chức học bơi cho học sinh khối 2, 3

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết tổ chức học bơi cho học sinh khối 2, 3.

Trường Tiểu học Cửu Long, phường 22, quận Bình Thạnh: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác hợp tác giảng dạy, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công tác giáo dục năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác hợp tác giảng dạy, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công tác giáo dục năm học 2023-2024.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hóc Môn: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết năm học 2023 - 2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hóc Môn năm học 2023 - 2024 (bổ sung).

Trung tâm Dịch vụ Tài chính: Công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2024 của tỉnh Đồng Tháp

Công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2024 của tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn: Báo giá cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Báo giá cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn: Đấu thầu mua sắm vật tư linh kiện thay thế cho máy điện giải, máy sinh hóa...

Đấu thầu mua sắm vật tư linh kiện thay thế cho máy điện giải, máy sinh hóa...

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn: Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư phụ kiện phòng khám răng

Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư phụ kiện phòng khám răng.
Phiên bản di động