Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức: Niêm yết giá phần sau của xe máy kéo - rơ móc

Niêm yết giá phần sau của xe máy kéo - rơ móc.
2022-12-01 17:00:00
Thông tin Niêm yết giá
1. Loại nội dung niêm yết giá: niêm yết
2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức
3. Mã số cuộc niêm yết: TB828
4. Đặc điểm của tài sản bán: Niêm yết giá phần sau của xe máy kéo - rơ móc.
5. Giá bán: 10.800.000 đồng
6. Thời gian bán niêm yết từ ngày: 24-11-2022 07:30 đến ngày: 01-12-2022 17:00
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 2.000.000 đồng
8. Thời hạn xem tài sản từ ngày: 24-11-2022 07:30 đến ngày: 01-12-2022 17:00
9. Địa điểm xem tài sản: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hiệp Đức
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: 24-11-2022 07:30
11. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 01-12-2022 17:00
12. Số điện thoại liên hệ: 0978567500
13. Địa chỉ Email: hatckhhiepduc@gmail.com
14. Mã chuyển khoản: phongtaichinhkehoachhuyenhiepduc8282211
15. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa: Niêm yết giá bán 5 điện thoại di động là tài sản bị tịch thu

Niêm yết giá bán 5 điện thoại di động tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Súp: Thanh lý vật liệu thu hồi từ dãy 3 phòng học trường TH Ea Bung, xã Ea Bung, huyện Ea Súp

Thanh lý vật liệu thu hồi từ dãy 3 phòng học trường TH Ea Bung, xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai: Niêm yết giá vật tư thu hồi do tháo dỡ nhà làm việc 2 tầng thuộc trụ sở BHXH huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Niêm yết giá vật tư thu hồi từ tháo dỡ nhà làm việc 2 tầng thuộc trụ sở BHXH huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Sở Giao thông vận tải Thái Bình: Niêm yết giá 2.098kg là sắt thép cũ, đã bị han rỉ

Niêm yết giá vật liệu thu hồi từ việc sửa chữa cầu Thái Bình, thành phố Thái Bình gồm 2.098kg là sắt thép cũ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu: Niêm yết giá bán thanh lý 63 cây xà cừ

Niêm yết giá bán thanh lý 63 cây xà cừ bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp mở rộng đường Lò Rèn, thành phố Bạc Liêu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa: Niêm yết giá bán tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi từ sửa chữa trụ sở

Niêm yết giá bán tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi từ sửa chữa trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu: Niêm yết giá 13,9m3 gỗ dầu và gỗ lát hoa

Niêm yết giá 2 loại gỗ: 08 khúc gỗ dầu đường kính trung bình 0,4m, dài 14-15m và 03 khúc gỗ lát hoa đường kính trung bình 0,4m, dài 7,5m. Tổng khối lượng là 13,9m3, đang tập kết tại khuôn viên công viên Long Kiên, thành phố Bà Rịa.

UBND xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: Niêm yết giá vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ nhà văn hóa thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, Tp Hưng Yên

Niêm yết giá vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ nhà văn hóa thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên.

Uỷ ban nhân dân phường Thái Thịnh: Niêm yết giá bán 330 kg kèo thép, 601 kg vì kèo...

Niêm yết giá bán 330 kg kèo thép; 601 kg vì kèo; 45 hoa sắt; 605 kg mái tôn.

Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo: Niêm yết giá bán dây cáp điện 1x50

Niêm yết giá bán dây cáp điện 1x50 tài sản của Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo.
Phiên bản di động