Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì: Niêm yết bán thanh lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Niêm yết giá bán 01 chiếc máy cưa lốc màu cam; 401 khúc gỗ tròn tự nhiên loại thông thường từ nhóm V-VIII; 54 khúc gỗ tròn tự nhiên loại thông thường từ nhóm V-VIII; 07 khúc gỗ Chẹo khối lượng 0,926m³; 05 tấm gỗ: Tấm thứ nhất có kích thước dài 2,8m, rộng 80cm, dày 12cm; bốn tấm còn lại đều có kích thước bằng nhau là dài 2,8m, rộng 80cm, dày 10cm...
2023-03-24 09:00:00
Thông tin Niêm yết giá
1. Loại nội dung niêm yết giá: Công khai về việc niêm yết bán thanh lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
3. Mã số cuộc niêm yết: NY01-2023
4. Đặc điểm của tài sản bán: Niêm yết giá bán 01 chiếc máy cưa lốc màu cam; 401 khúc gỗ tròn tự nhiên loại thông thường từ nhóm V-VIII; 54 khúc gỗ tròn tự nhiên loại thông thường từ nhóm V-VIII; 07 khúc gỗ Chẹo khối lượng 0,926m³; 05 tấm gỗ: Tấm thứ nhất có kích thước dài 2,8m, rộng 80cm, dày 12cm; bốn tấm còn lại đều có kích thước bằng nhau là dài 2,8m, rộng 80cm, dày 10cm...
5. Giá bán: 18.876.240 đồng
6. Thời gian bán niêm yết từ ngày: 16-03-2023 07:30 đến ngày: 22-03-2023 17:00
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 1.900.000 đồng - tiền mặt
8. Thời hạn xem tài sản từ ngày: 16-03-2023 07:30 đến ngày: 22-03-2023 17:00
9. Địa điểm xem tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì, Công an huyện Na Rì
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: 16-03-2023 00:00
11. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 24-03-2023 09:00
12. Số điện thoại liên hệ: 0974399102
13. Địa chỉ Email: monlth1991@gmail.com
14. Mã chuyển khoản: NaRi061503
15. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hiệp: Đấu giá mái tôn, xà gồ, vì kèo thép, giằng trụ thép D114

Đấu giá mái tôn, xà gồ, vì kèo thép, giằng trụ thép D114.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên: Niêm yết giá bán tài sản là phế liệu thu hồi từ việc phá dỡ nhà làm việc

Niêm yết giá bán tài sản là phế liệu thu hồi từ việc phá dỡ nhà làm việc và các các hạng mục phụ trợ thuộc trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Sông Hinh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng: Thanh lý ống cống sắt D1200 và ống cống sắt D1000 đã bị hư hỏng...

Thanh lý ống cống sắt D1200 và ống cống sắt D1000 đã bị hư hỏng...

Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Thanh lý dường kính trắng loại 50kg/bao, bia Heineken loại 250ml/chai...

Thanh lý dường kính trắng loại 50kg/bao, bia Heineken loại 250ml/chai, beer Lao loại 640ml/chai.

Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Thanh lý đường kính trắng loại 50kg/bao...

Thanh lý đường kính trắng loại 50kg/bao; nước giải khát Redbull loại 250ml/lon.

Ủy ban nhân dân phường Dương Nội: Niêm yết giá bán tài sản công là vật liệu thu hồi công trình

Niêm yết giá bán tài sản công là vật liệu thu hồi công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình La Cả, phường Dương Nội.

Trường Mầm non Phương Viên: Niêm yết giá bán vật liệu, phế liệu thu hồi từ dự án cải tạo, sửa chữa trường học

Niêm yết giá bán vật liệu, phế liệu thu hồi gồm mái tôn, vì kèo, xà gồ thép, sau khi phá dỡ hạng mục cũ của dự án cải tạo, sửa chữa trường học.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú: Thông báo hủy bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thông báo số 205/TB-VHTT ngày 13/3/2023

Thông báo hủy bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Thông báo 205/TB-VHTT ngày 13/3/2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp: Thanh lý tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính

Thanh lý tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính (có bảng kê chi tiết đính kèm).

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai: Niêm yết giá nhà cấp 4, diện tích 129,9 m2, xây dựng năm 2002

Niêm yết giá nhà cấp 4, diện tích 129,9 m2, xây dựng năm 2002.
Phiên bản di động