Phòng Tài chính - Kế hoạch Tân Biên, Tây Ninh: Niêm yết vật tư thu hồi từ tài sản thanh lý Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Bắc

Niêm yết vật tư thu hồi từ tài sản thanh lý Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Bắc.
2024-04-17 16:00:00
Thông tin Niêm yết giá
1. Loại nội dung niêm yết giá: Niêm yết
2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản: Phòng Tài chính - KH Tân Biên, Tây Ninh
3. Mã số cuộc niêm yết: 02/TB-NY
4. Đặc điểm của tài sản bán: Niêm yết vật tư thu hồi từ tài sản thanh lý Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Bắc.
5. Giá bán: 9.876.000 đồng (Chín triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)
6. Thời gian bán niêm yết từ ngày: 08-04-2024 00:00 đến ngày: 12-04-2024 00:00
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 1.500.000 đồng
8. Thời hạn xem tài sản từ ngày: 08-04-2024 00:00 đến ngày: 12-04-2024 00:00
9. Địa điểm xem tài sản: xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: 15-04-2024 00:00
11. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 17-04-2024 16:00
12. Số điện thoại liên hệ: 0913496757
13. Địa chỉ Email: [email protected]
14. Mã chuyển khoản: PTCKH TAN BIEN 09 05 04 2024
15. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I: Niêm yết 135 cây keo lấy gỗ

Niêm yết135 cây keo lấy gỗ, với khối lượng là 31,752m3 gỗ.

Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh: Niêm yết giá bán hàng hóa là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đã được định giá và do Cục H01 - Bộ Công an phê duyệt

Niêm yết giá bán hàng hóa là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đã được định giá và do Cục H01 - Bộ Công an phê duyệt.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú: Niêm yết giá vật liệu thu hồi từ sửa chữa phòng học

Niêm yết giá vật liệu thu hồi từ sửa chữa phòng học (tol, gỗ, đòn tay sắt, khung cửa sổ, cửa đi,...).

UBND xã Hưng Lộc: Niêm yết vật tư thu hồi sau phá dỡ Nhà văn hóa xóm 16

Niêm yết vật tư thu hồi sau phá dỡ Nhà văn hoá xóm 16

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi: Thanh lý vật liệu thu hồi từ phá dỡ tài sản

Thanh lý vật liệu thu hồi từ phá dỡ tài sản.

Bảo tàng tỉnh Cà Mau: Thanh lý gạch, tôn lợp mái thu hồi sau tháo dỡ

Thanh lý gạch tự chèn, tôn lợp mái thu hồi sau tháo dỡ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng: Niêm yết sắt thép phế liệu thu hồi từ việc phá dỡ cầu Lan

Niêm yết sắt thép phế liệu thu hồi từ việc phá dỡ cầu Lan.

Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam: Niêm yết 2600 đôi dép tổ ong các loại, không có nhãn hiệu

Niêm yết 2600 đôi dép tổ ong các loại, không có nhãn hiệu, giấy tờ về xuất xứ hàng hóa, còn mới, chưa qua sử dụng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng: Niêm yết sắt thép phế liệu thu hồi từ việc phá dỡ cầu Trọng Phú

Niêm yết sắt thép phế liệu thu hồi từ việc phá dỡ cầu Trọng Phú.

Trường mầm non Hoà Thắng: Niêm yết bán tài sản thanh lý

Niêm yết giá bán tôn sóng vuông 567 m2; kết cấu thép vì kèo 3.17 tấn; trần tôn lạnh 263 m2...
Phiên bản di động