Phú Thọ: Chuyển mục đích sử dụng 30,86 ha đất trồng lúa làm dự án Khu đô thị mới Thanh Minh
Phú Thọ chuyển 30,86 ha đất trồng lúa làm Dự án Khu đô thị mới. Ảnh TL

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của tỉnh Phú Thọ theo đúng quy định của pháp luật./.