Quảng Bình đã cấp trên 550.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến nay

Sau hơn 4 năm thành lập, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tiếp nhận, giải quyết trên 550.000 hồ sơ trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Quảng Bình: Từ năm 2017 đến nay đã cấp trên 550.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quảng Bình đã cấp trên 550.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến nay. Ảnh: TL

Tiếp nhận, giải quyết 274.088 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình chính thức hoạt động vào ngày 1/11/2017. Thời gian vừa qua, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho người dân đã được UBND tỉnh Quảng Bình và Sở TN&MT đặc biệt quan tâm. Nhiều văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận.

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2021, Văn phòng đã tiếp nhận, giải quyết 274.088 hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó đã giải quyết 267.940 hồ sơ.

Tính đến nay, kết quả cấp giấy chứng nhận QSDĐ chung toàn tỉnh đã thực hiện được 551.554 giấy với diện tích 595.711,68 ha/625.400,26 ha, đạt 96,13%. Đồng thời, tiếp nhận, làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được 184.518 hồ sơ cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Từ trước khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai bình quân tiến độ giải quyết 1 hồ sơ trước giai đoạn sát nhập trên 30 ngày thì nay rút xuống còn 15 ngày; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn tại thời điểm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trên 30%, nay giảm xuống còn 6%.

Đặc biệt, trong bối cạnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp năm 2021, Sở TN&MT đã cấp lần đầu 1.609 sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 67,88ha; cấp đổi, cấp lại sổ đỏ (kể cả cấp do chia tách, hợp thửa hoặc thực hiện các quyền) được 25.564 sổ, với diện tích 1.278,51 ha. Tính đến nay, đã cấp được 540.632 sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, với diện tích 186.033,14 ha.

“Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai bám sát những văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, triển khai nhiều phương án, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong các thời điểm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng các hình thức làm việc trên môi trường mạng để chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc từ xa nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai làm việc trực tuyến để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ” - ông Trần Văn Khương - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Theo ông Trần Văn Khương, để đạt kết quả trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình đã tích cực tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn. Công tác đo đạc bổ sung tài sản phục vụ công tác đăng ký cấp sổ đỏ cho các tổ chức; đo đạc, chỉnh lý địa chính thửa đất, khu đất, tài sản khác gắn liền với đất phục vụ công tác cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình sẽ từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến về lề lối làm việc của viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác điều chuyển địa bàn công tác, vị trí việc làm các trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức, thực hiện không hết chức trách nhiệm vụ được giao, kể cả cán bộ quản lý các phòng, ban, chi nhánh.

Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, từng viên chức và người lao động; kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan.

HT

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động