Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai thông tin tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2023

Quỹ Đầu tư Phát triển Hải Phòng công khai thông tin tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng về số lượng, chủng loại tài sản, nguồn vốn, dự toán đăng ký mua sắm.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
3. Chủ đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
4. Nội dung chính của gói thầu: Quỹ Đầu tư Phát triển Hải Phòng công khai thông tin tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng về số lượng, chủng loại tài sản, nguồn vốn, dự toán đăng ký mua sắm.
5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu được để lại, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn khác đảm bảo theo Điều 70, NĐ số 151/2017/NĐ-CP
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: đến ngày:
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu:
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 02253686927
17. Địa chỉ Email: quydautuphattriendat@gmail.com
18. Mã chuyển khoản: QĐTPTHP591603
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Quán: Mời đơn vị tổ chức đấu giá phá dỡ nhà và các tài sản khác gắn liền với đất của Trường mầm non La Ngà

Mời đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý phá dỡ nhà và các tài sản khác gắn liền với đất; đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ tài sản để giao mặt bằng xây dựng công trình mới cho Trường mầm non La Ngà.

Trung tâm Dịch vụ Tài chính: Công khai nhu cầu mua sắm tập trung

Đăng tải công khai nhu cầu mua sắm tập trung gói thầu số 01: Mua máy vi tính để bàn, máy tính xách tay (năm 2022).

Trung tâm Dịch vụ Tài chính: Công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2023

Đăng tải công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2023.

Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn.

Sở Tài chính Bình Định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận: Thông báo công khai kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai Phòng tiêm chủng vắc xin chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận

Thông báo công khai kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai Phòng tiêm chủng vắc xin chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ Đô: Thông báo mua sắm bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo mua sắm bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trung tâm Thông tin, Tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính: Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung gói thầu

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung gói thầu "Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2022".

Quỹ đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung của 2 gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị và khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2022

Công khai phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung của 2 gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị và khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2022.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai: Thông báo thỏa thuận khung mua sắm, lắp đặt tài sản, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị

Thông báo thỏa thuận khung mua sắm, lắp đặt tài sản, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị.
Phiên bản di động