Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Mời báo giá dịch vụ sản xuất phim quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phát chiếu trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Mời báo giá dịch vụ sản xuất phim quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phát chiếu trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2023-09-13 09:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu rút gọn
2. Bên mời thầu: Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Chủ đầu tư: Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Nội dung chính của gói thầu: Mời báo giá dịch vụ sản xuất phim quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phát chiếu trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nguồn vốn: Nguồn dự toán kinh phí Chương trình Xúc tiến du lịch và dự toán kinh phí thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Vietnam Airlines năm 2023 đã bố trí cho Sở Du lịch tại Quyết định 3868/QD-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 11-09-2023 09:00 đến ngày: 13-09-2023 08:00
9. Địa điểm: Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu: 13-09-2023 09:00
15. Thời điểm đóng thầu: 13-09-2023 09:00
16. Số điện thoại liên hệ: 02543727444
17. Địa chỉ Email: buithaonguyen.tckh@gmail.com
18. Mã chuyển khoản: BUI THI THAO NGUYEN - VCB - 11.09.2023 - sodulich23020809
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trường Tiểu Học Tân Phong: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết dạy Tiếng Anh khối 1, 2 tại Trường Tiểu Học Tân Phong năm học 2023-2024

Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết dạy Tiếng Anh khối 1, 2 tại Trường Tiểu Học Tân Phong năm học 2023-2024.

Trường Mầm non Trúc Xanh: Thông báo lựa chọn đối tác dạy tiếng anh

Thông báo lựa chọn đối tác dạy tiếng anh tại Trường Mầm non Trúc Xanh - TP Vũng Tàu.

Trường Tiểu học Bình Phú: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết dạy tiếng Anh

Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết dạy tiếng Anh khối 1+2 tại Trường Tiểu học Bình Phú.

Trường Mầm non Sao Việt: Thông báo lựa chọn đối tác dạy Tiếng Anh

Thông báo lựa chọn đối tác dạy Tiếng Anh Trường Mầm non Sao Việt.

Trường TH Hiệp Đức: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh liên kết giảng dạy tiếng Anh

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh liên kết giảng dạy tiếng Anh khối 1, 2 năm học 2023-2024.

Trường Mầm non Hoa Mai TP Vũng Tàu: Thông báo lựa chọn đối tác dạy tiếng anh tại Trường Mầm non Hoa Mai

Thông báo lựa chọn đối tác dạy tiếng anh tại Trường Mầm non Hoa Mai.

Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị NHNN năm 2023"

Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị NHNN năm 2023".

Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023"

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023".

Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy tính cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2023.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Báo giá gói thầu xây dựng nội dung và thực hiện quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên các kênh truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam

Báo giá gói thầu xây dựng nội dung và thực hiện quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên các kênh truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam.
Phiên bản di động