Sở Tài chính Bình Định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6).
2022-12-06 09:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Sở Tài chính Bình Định
3. Chủ đầu tư: Sở Tài chính Bình Định mua sắm tập trung
4. Nội dung chính của gói thầu: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 6).
5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố, ngân sách thị xã, ngân sách huyện, ngân sách thị trấn, ngân sách phường, ngân sách xã, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn vốn hợp pháp khác
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 01-11-2022 07:53 đến ngày: 06-12-2022 09:00
9. Địa điểm: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ: Miễn phí
11. Bảo đảm dự thầu: 384.000.000
12. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh
14. Thời điểm mở thầu: 06-12-2022 09:00
15. Thời điểm đóng thầu: 06-12-2022 09:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0935208665
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: binhdinh390601
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk: Thư mời báo giá tìm nhà tư vấn lập dự toán vận chuyển tài sản

Thư mời báo giá tìm nhà tư vấn lập dự toán vận chuyển tài sản.

Trường Tiểu học Lam Sơn: Thông báo kết quả cho thuê tài sản công

Thông báo kết quả cho thuê tài sản công.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên: Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024 - 2025

Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024 - 2025.

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình: Công khai nhu cầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trên địa chỉ tỉnh Ninh Bình

Công khai nhu cầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trên địa chỉ tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình: Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trường tiểu học Trần Quang Cơ: Thông báo lựa chọn đối tác dạy bơi cho học sinh năm học 2024 - 2025

Thông báo lựa chọn đối tác dạy bơi cho học sinh năm học 2024 - 2025.

Trường tiểu học Trần Quang Cơ: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ, chương trình ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ, chương trình ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học.

Trường Tiểu học Bình Phú: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trường tiểu học Trần Quang Cơ: Thông báo lựa chọn đối tác dạy giáo dục kĩ năng sống, STEM năm học 2024 - 2025

Thông báo lựa chọn đối tác dạy giáo dục kĩ năng sống, STEM năm học 2024 - 2025.

Trường Mầm non Tân Phong 2: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục năm học 2023 - 2024

Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa và kết quả lựa chọn đối tác liên kết cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục năm học 2023 - 2024.
Phiên bản di động