Năm 2024, ngành dệt may phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD

Năm 2024, ngành dệt may phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD

Với việc đồng loạt các nhà máy đã mở cửa, mở máy khai xuân đầu năm, người lao động quay trở lại làm việc với tỷ lệ khá cao, ngành dệt may phấn đấu trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam: Đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán theo quyết định số 26/QĐ-QLTTHN ngày 30/01/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán theo quyết định số 26/QĐ-QLTTHN ngày 30/01/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam: Đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán theo quyết định số 23/QĐ-QLTTHN ngày 30/01/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán theo quyết định số 23/QĐ-QLTTHN ngày 30/01/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, bao gồm 36 lô tài sản.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam: Đấu giá quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà của Cục Tần số vô tuyến điện

Đấu giá quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà của Cục Tần số vô tuyến điện.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước: Đính chính thông báo số 15/TB-ĐGTS ngày 20/02/2024 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Đính chính thông báo số 15/TB-ĐGTS ngày 20/02/2024 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang: Đấu giá quyền sử dụng 71,4m2 đất tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần đất do Nhà nước quản lý (đất bưu điện) tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng: Đấu giá 03 lô gỗ tận thu của Ban Quản lý rừng Lâm Viên

Đấu giá 03 lô gỗ tận thu.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á: Đấu giá 03 xe ô tô, biển kiểm soát 31A-3202, 29M-00368, 29A-00759

Đấu giá 03 tài sản. Cụ thể như sau: Tài sản thứ nhất: Xe ô tô, biển kiểm soát 31A-3202; Tài sản thứ hai: Xe ô tô, biển kiểm soát 29M-00368; Tài sản thứ ba: Xe ô tô, biển kiểm soát: 29A-00759...

Trường tiểu học Tân Nhựt: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác dạy học bơi năm 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác dạy học bơi năm 2023-2024.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia: Đấu giá hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá chính đợt 47 năm 2023

Đấu giá hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá chính đợt 47 năm 2023 (QLTT)
    Trước         Sau    
Phiên bản di động