Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 11/2021 trên địa bàn tỉnh có 4 dự án, công trình vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích đất 236,9 ha còn vướng mắc, chưa xử lý được; có 109 dự án, công trình với tổng diện tích đất 278,95 ha không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai; có 2 dự án, công trình với tổng diện tích đất 36,26 ha có kết luận thanh tra, kiểm tra đến nay còn vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; lập hồ sơ xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định đối với trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang đê điều, xây dựng sai mặt bằng quy hoạch…

Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, xử lý nghiêm các dự án vi phạm luật đất đai
Nhiều dự án vi phạm pháp luật đất đai đã bị bêu tên công khai trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: TL

Tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể danh sách doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng hoặc không đầu tư xây dựng các công trình của dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xây dựng kế hoạch và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chặt chẽ hơn việc tham mưu chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư; nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn đầu tư, tái cơ cấu chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư; tham mưu xử lý các trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định, đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật đất đai về gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các hồ sơ, thủ tục pháp lý thực hiện việc đầu tư xây dựng của các dự án để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh lựa chọn, tổ chức thanh tra toàn diện đối với các dự án vi phạm có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kết luận rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện việc rà soát trùng lắp, chồng chéo khi các ngành lựa chọn đưa các dự án có sử dụng đất vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.

67 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện công khai thông tin sai phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, qua rà soát, đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 6/3/2022, trên địa bàn tỉnh có 67 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai phải đăng công khai

Ngoài ra trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án có vi phạm, đủ điều kiện thu hồi theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, thực hiện kịp thời việc ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất trên thực địa, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử 3 dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Xác định vi phạm pháp luật đất đai đối với tổ chức, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công khai các tổ chức trên cổng thông tin điện tử theo quy định; gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp đủ điều kiện; cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho hay, thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý, tính đến nay, Sở Tài chính Thanh Hóa đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý 10.536 cơ sở nhà, đất, chiếm khoảng 93,9% trên tổng số cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

Thông qua việc rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tạo được sự công khai minh bạch, giúp cho việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài sản Nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, đã xuất hiện hiện tượng tiêu cực, một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề (có tính chất cá nhân) đã cố tình vi phạm tiêu chuẩn đạo đức hành nghề, vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, thông đồng với khách hàng làm sai lệch kết quả thẩm định giá; nhất là trong việc thẩm định giá phục vụ cho việc đấu thầu mua sắm, đặc biệt mua sắm thiết bị vật tư y tế, giáo dục.

Một số thẩm định viên đã bị khởi tố liên quan đến hoạt động nghề nghiệp. Lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa cho rằng, các sai phạm trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có cả việc khách hàng thẩm định giá cung cấp thông tin về tài sản thẩm định giá chưa trung thực và đầy đủ…/.