Thời báo Tài chính Việt Nam


Điện thoại: 0243.9430420 (máy lẻ: 36, 39, 90)

Email: taisancong@mof.gov.vn

Địa chỉ: 34 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

---------------------------------------------------

----------------------------