Tổng cục Thi hành án dân sự: Đấu thầu mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022
2022-09-28 15:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
3. Chủ đầu tư: Tổng cục Thi hành án dân sự
4. Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 05-09-2022 12:10 đến ngày: 28-09-2022 15:00
9. Địa điểm: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, http://muasamcong.mpi.gov.vn
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng
12. Hình thức bảo đảm: Bằng Thư bảo lãnh Ngân hàng
14. Thời điểm mở thầu: 28-09-2022 15:00
15. Thời điểm đóng thầu: 28-09-2022 15:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0932391828
17. Địa chỉ Email: truongthuyhien@moj.gov.vn
18. Mã chuyển khoản: tcthads2686318
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đấu thầu mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2022

Mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2022.

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên: Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu Mua sắm lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu Mua sắm lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án

Tổng cục Thi hành án dân sự: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang phục cho công chức, người lao động của Tổng cục Thi hành án dân sự

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang phục cho công chức, người lao động của Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh: Thông báo mời thầu mua sắm máy photocopy, máy vi tính

Thông báo mời thầu mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn (bao gồm bộ lưu điện), máy vi tính xách tay, máy in.

Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Tài chính Nghệ An: Thông báo đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị giảng dạy lĩnh vực y tế

Thông báo đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị giảng dạy lĩnh vực y tế đợt 1 năm 2022

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn: Thông báo mời thầu mua 01 xe ô tô 7 chỗ

Thông báo mời thầu mua 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác chung.

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn: Thông báo mời thầu mua 05 xe ô tô bán tải và 01 xe ô tô tải

Thông báo mời thầu mua xe ô tô chuyên dùng gồm: 05 xe ô tô bán tải và 01 xe ô tô tải.

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước: Bán đấu giá 14 con trâu của dự án Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bán đấu giá 14 con trâu đực, cái (Trong đó: trên 11 năm tuổi: 3 con trâu đực; trên 10 năm tuổi: 11 con trâu cái) theo phương án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2020

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy photocopy năm 2022

Công khai đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, mẫu hợp đồng, thỏa thuận khung gói thầu mua sắm máy photocopy năm 2022
Phiên bản di động