Tổng cục Thi hành án dân sự: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2023 theo Đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
3. Chủ đầu tư: Tổng cục Thi hành án dân sự
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2023 theo Đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: đến ngày:
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu:
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 0966893009
17. Địa chỉ Email: phuccq.moj.gov.vn
18. Mã chuyển khoản: tcthads26940911
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Thăng Long: Công khai kết quả mua sắm tập trung bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công khai kết quả mua sắm tập trung bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trường TH Tân Hóa: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy học ngoại ngữ với người nước ngoài năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy học ngoại ngữ với người nước ngoài năm học 2023-2024.

Trường THCS Bùi Văn Hoà: Lựa chọn nhà thầu thay cửa cổng chính, cổng phụ; sửa chữa cửa sổ phòng học phòng chức năng; mở rộng nhà xe học sinh

Lựa chọn nhà thầu: Thay cửa cổng chính, cổng phụ; sửa chữa cửa sổ phòng học phòng chức năng; mở rộng nhà xe học sinh.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị phục vụ công tác thông tin, truyền thông

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn thành phố.

Hội trường Thống Nhất: Thông báo kết quả chọn đối tác liên doanh, liên kết sử dụng tài sản công nhà 33-35 Tú Xương, quận 3

Thông báo kết quả chọn đối tác liên doanh, liên kết sử dụng tài sản công nhà 33-35 Tú Xương, Quận 3.

Trường Tiểu học Điềm Hy: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh lớp 1,2 năm học 2023-2024.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ cho hệ thống thi hành án dân sự năm 2023"

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ cho hệ thống thi hành án dân sự năm 2023".

Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1 "Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2023"

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2023.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung mua sắm tập trung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản gói thầu "Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023"

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung mua sắm tập trung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản gói thầu "Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023".

Trường Tiểu học Vĩnh Kim: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh năm học 2023-2024.
Phiên bản di động