Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở TTTT tỉnh Sơn La: Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa phục vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu

Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa phục vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu
2022-09-24 15:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
3. Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
4. Nội dung chính của gói thầu: Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Mua sắm thiết bị tường lửa phục vụ nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nươc (qua mạng)
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 14-09-2022 14:58 đến ngày:
9. Địa điểm: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu: 24-09-2022 15:00
15. Thời điểm đóng thầu: 24-09-2022 15:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0985760714
17. Địa chỉ Email: nguyenlieucntt@gmail.com
18. Mã chuyển khoản: ttcnttsonla41149
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Đồng Tháp: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Trung tâm HT-TV Tài chính Nghệ An: Thông báo đấu thầu mua sắm tập trung thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Thông báo đấu thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học phục vụ giảng dạy cho các trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm 2022

Trung tâm HT-TV Tài chính Nghệ An: Thông báo quyết định phê duyệt gói thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2022

Thông báo quyết định phê duyệt gói thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2022

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đấu thầu mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2022

Mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2022.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đấu thầu mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên: Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu Mua sắm lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu Mua sắm lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án

Tổng cục Thi hành án dân sự: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang phục cho công chức, người lao động của Tổng cục Thi hành án dân sự

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang phục cho công chức, người lao động của Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh: Thông báo mời thầu mua sắm máy photocopy, máy vi tính

Thông báo mời thầu mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn (bao gồm bộ lưu điện), máy vi tính xách tay, máy in.

Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Tài chính Nghệ An: Thông báo đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị giảng dạy lĩnh vực y tế

Thông báo đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị giảng dạy lĩnh vực y tế đợt 1 năm 2022
Phiên bản di động