Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng: Đấu giá lô 282,648 m3 gỗ thông ba lá nhóm IV

Đấu giá lô số 2/2023 có khối lượng 282,648 m3 gỗ thông ba lá nhóm IV.
Ban quản lý rừng Lâm Viên
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung:
2. Tên đơn vị đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
4. Địa điểm bán đấu giá: trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng
5. Tên đơn vị có tài sản: Ban quản lý rừng Lâm Viên
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 29 đường ¾ phường 3 Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá lô số 2/2023 có khối lượng 282,648 m3 gỗ thông ba lá nhóm IV.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 25-05-2023 08:00 đến ngày: 09-06-2023 17:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 05-06-2023 08:00 đến ngày: 06-06-2023 17:00
10. Thời gian bán đấu giá: 12-06-2023 10:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0908005213
12. Địa chỉ Email: [email protected]
13. Mã chuyển khoản: dglamdong311255
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất xen kẹp xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Gồm 16 lô đất, tổng diện tích: 2.716,6 m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu TĐC và khu DCTT thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Gồm 10 lô đất, tổng diện tích: 1.139,32 m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền sử dụng 239 lô đất tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu TĐC và DCTT thôn Đò Mười, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Gồm 239 lô đất, tổng diện tích: 25.462,7 m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền sử dụng 232 lô đất tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu TĐC và DCTT thôn Bơn Ngạn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Gồm 232 lô đất, tổng diện tích: 25.442,2 m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu DCTT và khu đất xen kẹp xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Gồm 18 lô đất, tổng diện tích: 1.977,6 m2

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 02 lô vật tư thu hồi sau bồi thường giải phóng mặt bằng

Đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 02 lô vật tư thu hồi sau bồi thường giải phóng mặt bằng. Tài sản bán riêng lẻ từng lô theo nguyên trạng hiện tại.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang: Đấu giá thanh lý phá dỡ tài sản kết hợp bán vật tư, vật liệu thu hồi tại xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú

Đấu giá thanh lý phá dỡ tài sản kết hợp bán vật tư, vật liệu thu hồi tại xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú, gồm: Đội thuế xã Bình Thủy và nhà lồng chợ xã Bình Thủy; khối 05 phòng học điểm phụ Trường THCS Bình Thủy.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang: Đấu giá quyền khai thác các chợ năm 2024 - 2025 trên địa bàn thị xã Tân Châu

Đấu giá quyền khai thác các chợ năm 2024 - 2025 trên địa bàn thị xã Tân Châu. Thời gian khai thác: 12 tháng (từ tháng 06/2024 đến 05/2025) (05 chợ)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng: Đấu giá 02 tài sản để thi hành án thuộc quản lý của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

Đấu giá 02 tài sản để thi hành án (bán riêng từng tài sản): Tài sản được đấu giá theo trình tự thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 53, Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau: Tài sản 01: 01 nhẫn bằng kim loại màu trắng (vàng 14K), chế tác hình hai (02) đầu báo, trong bốn (04) mắt báo có gắn bốn (04) hạt chất rắn màu đen, trên nhẫn có gắn nhiều viên đá nhỏ không màu, mặt trong nhẫn có các chữ, số “750 © 50 Cartier”. Khối lượng: 14,39 gam (tính cả khối lượng đá). Tài sản 02: 01 nhẫn bằng kim loại màu trắng (vàng 18K), mặt nhẫn hình bông hoa bốn (04) cánh có gắn nhiều viên đá nhỏ không màu, mặt trong nhẫn có chữ, số “VCS Au 750 © 52 CL 86828”. Khối lượng: 9,96 gam (tính cả khối lượng đá).

Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt: Đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Phiên bản di động