Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định: Đấu giá thanh lý vật tư điện thu hồi từ các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật

Đấu giá thanh lý vật tư điện thu hồi từ các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật do Ban Giải phóng mặt bằng làm Chủ đầu tư (theo biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng thực tế và thực hiện định giá để phục vụ công tác thanh lý tài sản nói trên ngày 01/6/2022 kèm theo Phụ lục số 01, 02 và 03 về tài sản cùng ngày).
Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4. Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
5. Tên đơn vị có tài sản: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: 20 Ngô Thời Nhiệm, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá thanh lý vật tư điện thu hồi từ các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật do Ban Giải phóng mặt bằng làm Chủ đầu tư (theo biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng thực tế và thực hiện định giá để phục vụ công tác thanh lý tài sản nói trên ngày 01/6/2022 kèm theo Phụ lục số 01, 02 và 03 về tài sản cùng ngày).
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 23-09-2022 07:00 đến ngày: 05-10-2022 16:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 23-09-2022 07:00 đến ngày: 08-10-2022 08:30
10. Thời gian bán đấu giá: 08-10-2022 08:30
11. Số điện thoại liên hệ: 0256.3812837
12. Địa chỉ Email: trungtambdgbinhdinh@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: binhdinh1052009
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh DVL- Chi nhánh Lào Cai: Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Đông Á: Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà

Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà, xã Trung Hoà năm 2022.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia: Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý

Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình

Đấu giá vật tư thu hồi công trình (Hội trường UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng: Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu

Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa

Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa các loại là hàng hóa tồn đọng được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 878/QĐ-HQQN ngày 13/9/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ.
Phiên bản di động