Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; địa chỉ: Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; đơ