Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Huyện ủy Tiên Lãng.