Tài sản 01: Huyện ủy Kiến Thụy; Địa chỉ: Số 09 Mạc Thái Tổ, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy,