Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu