Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu.