Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu