Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị huyện Krông Pa.