Đồn Biên phòng Ia Lốp – Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.