Đồn Biên phòng Ia O – Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.