Đồn Biên phòng Ia Mơ – Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.