Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2024

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2024: 1. Gói thầu 1: Mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2024. 2. Gói thầu 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2024. 3. Gói thầu 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu 4: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
3. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2024: 1. Gói thầu 1: Mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2024. 2. Gói thầu 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2024. 3. Gói thầu 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu 4: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
5. Nguồn vốn: Gói thầu 1 và 2: ngân sách nhà nước; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí hành nghề, nguồn tài trợ; Gói thầu 3 và 4: ngân sách nhà nước
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 1 và 2: đấu thầu rộng rãi; Gói thầu 3 và 4: chỉ định thầu rút gọn
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: đến ngày:
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu:
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 02583562699
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: 240410 - 1037457 - 2061005 - khanhhoa2050804
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan: Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị thẩm định giá thanh lý tài sản tại thông báo số 539/TB-TVQT của Tổng cục Hải quan

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị thẩm định giá thanh lý tài sản tại thông báo số 539/TB-TVQT của Tổng cục Hải quan.

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn: Chào giá thu gom xử lý chất thải nguy hại năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn

Chào giá thu gom xử lý chất thải nguy hại năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn.

Cục Hậu cần - Bộ Công an: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn: Mời cung cấp báo giá triển khai giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ của Trung tâm Y tế huyên Buôn Đôn

Mời cung cấp báo giá triển khai giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ của Trung tâm Y tế huyên Buôn Đôn.

Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ của trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ

Công ty Điện lực Hưng Yên: Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản.

Trường THCS Đoàn Kết: Thông báo giá cho thuê tài sản công năm học 2023 - 2024

Thông báo giá cho thuê tài sản công năm học 2023 - 2024.

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc: Thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024

Thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024.

Trường THCS Đoàn Kết, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác dạy học các môn năm học 2023 - 2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác dạy học các môn năm học 2023 - 2024.

Trường THCS Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu sửa chữa mái che sân trường

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu sửa chữa mái che sân trường.
Phiên bản di động