Hội đồng thanh lý xe ô tô chở tiền Mitsubishi 18N-8809 của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam